.

Kommunen rummer blot tre kirker: Hørsholm Kirke fra 1823, Rungsted Kirke fra 1907 og Kokkedal Kirke fra 1982. Indtil 1790 var kommunens landsbyer en del af Birkerød Sogn, men herefter oprettedes et Hørsholm Sogn for den bymæssige bebyggelse, der i 1700-tallet langsomt var groet frem i tilknytning til Hirschholm Slot. Det nye sogn benyttede sig i begyndelsen af den daværende slotskirke, som i 1820 dog måtte vige pladsen for den nuværende Hørsholm Kirke.

Rungsted Kirke er opført 1905‑07 efter tegning af Ludvig H. Knudsen som en historicistisk kirke med både romanske og gotiske stiltræk. Kokkedal Kirke fra 1982 er tegnet af Holger Jensen som en lav bygningsblok, hvorover et tårn og et kirkerum med svunget tag markerer sig. Kirkerummets billedfrise fra 1997 er af arkitekten.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hørsholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirker

Eksterne links