Sognene Hørsholm, Kokkedal og Rungsted udgør hovedparten af Hørsholm Kommunes kirkesogne og ligger i Fredensborg Provsti. Dertil kommer ca. en sjettedel af indbyggerne i Blovstrød Sogn, da sognet efter Kommunalreformen i 1970 blev delt mellem Allerød og Hørsholm Kommuner. I 2017 var 76,7 % medlemmer af folkekirken i Hørsholm Kommune mod 75,9 % på landsplan.

I 1100-tallet var der kun få bosættelser langs Øresundskysten, og området har derfor historisk været tyndt besat med kirker.

Rationalismen kom til at præge protestantisk teologi i perioden 1750‑1830 og brugte forkyndelse til opdragelse og dannelse samt til at vise, at fornuft og kristendom hang sammen. Den rationalistiske prædiken prægede i høj grad Nordsjælland, bl.a. under virke af den rationalistiske præst og prædikant C. Gutfeld, der var præst i Hørsholm i årene 1789‑96.

Ellers har vækkelsernes præg på området været sparsomt, og i dag findes der kun frikirken Relevant Frikirke på Selmersvej i Hørsholm, som også har en afdeling i Helsingør.

I Hørsholm Kirke eksperimenteres med alternative gudstjenester såsom bikergudstjeneste og stillegudstjeneste.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hørsholm Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund

Eksterne links