Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
231016
Sted- og lokalitetsnummer
130310-60
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Enkeltfund, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 3a. af Alling Mølle Alling kloster Ruinerne af Alling kloster, beliggende tæt ved Alling sø på Alling Mølles grund, med tilhørende plads, af areal ialt ef- ter opmåling i 1893: 8.330 kvadratalen.

Undersøgelseshistorie

1901
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1994
Museal detektorbrug - Silkeborg Museum
1995
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Silkeborg Museum
1997
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Silkeborg Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links