4311-140-1 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311140
Sted- og lokalitetsnummer
230302-237
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1857 e.Kr. - 1857 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk gravsten fra 1857. Obelisk af granit på en noget bredere sokkel, med facade mod øst. Total højde 160 cm; heraf sokkelen 25 cm. Bredde ved sokkel 43 cm, ved top 34 cm. Toppen spids i stump vinkel. Beskrivelse anlæg: Stenen står i et lille, blomstertilplantet, stenomsat anlæg med 4 mindre, kantstillede sten udenfor. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER HVILER GENERALLIEUTENANT F.R.H. BÜLOW SEIERHERREN I SLAGET VED FREDERICIA HVOR TAKNEMMELIGE MEDBORGERE REJ REISTE HAM ET HÆDERSMINDE. -- HAN FØDTES I NUSTRUP VED GRAM D. 4.FEBR. 1791 OG DØDE PÅ SANDBJERG I SUNDEVED D. 16. JUNI 1858. Beliggenhed: Dybbøl Kirkegård, tæt på flagstang i Kirkegårdens nordlige del. *** Historik *** General Frederik Bülow udmærkede sig allerede som fændrik under udfaldet mod Svanemølle Batteriet under Københavns belejring 1807. 1848 modtog han som oberst kommandoen over 1. Infanteri Brigade. Som kommandant på Als slog han 1849 fjenden ved Adsbøl, Avnbøl og Ullerup. 1849 blev han overgeneral og gjorde sit navn udødeligt efter slaget ved Fredericia. I 1857 havde Greve F.C.O. Reventlow stillet Sandbjerg slot til rådighed for generalen og her tilbragte han sine sidste dage. Han døde netop den dag, da hans søn, Pastor F.C.R. Bülow fik sin udnævnelse til sognepræst i Dybbøl. I Dybbøl Kirkehænger to skjoldformede blikplader, der var anbragt på alterlysene under sørgehøjtideligheden ved general Bülows begravelse. De bærer under Bülowernes våben følgende enslydende Indskrift: FREDERIK RUBEK HENRIK V. BÜLOW GENERALLIEUTNANT, STORKORS AF DANNEBROG OG DEN FRANSKE ÆRESLEGION DANNEBROGSMAND, FØDT D.4.E FERB.1791, DØD D.16.JUNI 1858. 1. JOHS 4.16 GUD ER KJÆRLIGHED OG HOO SOM BLIVER I HJÆRLIGHED, HAN BLIVER I GUD OG GUD I HAM!

Undersøgelseshistorie

1996
Museal rekognoscering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDansk gravsten fra 1857. Obelisk af granit på en noget bredere sokkel, med facade mod øst. Total højde 160 cm, heraf sokkelen 25 cm. Bredde ved sokkel 43 cm, ved top 34 cm. Toppen spids i stump vinkel. Beskrivelse anlæg: Stenen står i et lille, blomstertilplantet, stenomsat anlæg med 4 mindre, kantstillede sten udenfor. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER HVILER GENERALLIEUTENANT F.R.H. BÜLOW SEIERHERREN I SLAGET VED FREDERICIA HVOR TAKNEMMELIGE MEDBORGERE REJ REISTE HAM ET HÆDERSMINDE. -- HAN FØDTES I NUSTRUP VED GRAM D. 4.FEBR. 1791 OG DØDE PÅ SANDBJERG I SUNDEVED D. 16. JUNI 1858. Beliggenhed: Dybbøl Kirkegård, tæt på flagstang i Kirkegårdens nordlige del. *** Historik *** General Frederik Bülow udmærkede sig allerede som fændrik under udfaldet mod Svanemølle Batteriet under Københavns belejring 1807. 1848 modtog han som oberst kommandoen over 1. Infanteri Brigade. Som kommandant på Als slog han 1849 fjenden ved Adsbøl, Avnbøl og Ullerup. 1849 blev han overgeneral og gjorde sit navn udødeligt efter slaget ved Fredericia. I 1857 havde Greve F.C.O. Reventlow stillet Sandbjerg slot til rådighed for generalen og her tilbragte han sine sidste dage. Han døde netop den dag, da hans søn, Pastor F.C.R. Bülow fik sin udnævnelse til sognepræst i Dybbøl. I Dybbøl Kirkehænger to skjoldformede blikplader, der var anbragt på alterlysene under sørgehøjtideligheden ved general Bülows begravelse. De bærer under Bülowernes våben følgende enslydende Indskrift: FREDERIK RUBEK HENRIK V. BÜLOW GENERALLIEUTNANT, STORKORS AF DANNEBROG OG DEN FRANSKE ÆRESLEGION DANNEBROGSMAND, FØDT D.4.E FERB.1791, DØD D.16.JUNI 1858. 1. JOHS 4.16 GUD ER KJÆRLIGHED OG HOO SOM BLIVER I HJÆRLIGHED, HAN BLIVER I GUD OG GUD I HAM!
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse på Dybbøl Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links