Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Inskription set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241182
Sted- og lokalitetsnummer
130304-117
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1849 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2411:82 Krigergrav fra 1849. Gravstedsnr. 161-66. Gravstedet er 5 m langt (Ø-V) og 4 m bredt (N-S), og er omkranset af en lav hæk. Gravstedet er belagt med perlegrus og beplantet. I midten er anlagt et bed (2,45 x 3,3 m) omkranset af større sten og beplantet med lave planter og blomster. I bedet står gravstenen. Gravstenen er en todelt stele med fundament og hvidt marmorkors på toppen. Stenen er af groft tilhugget lyserød granit. De tre dele af stenen er kittet sammen med cement. Fundamentet måler ved jorden 66 x 50 cm. Stenen er 176 cm høj - inklusivt kors i alt 207 cm høj. På stenens midterste del er indsat en hvid marmorplade med inskription. På inskriptionspladen står med indhuggede sortmalede bogstaver: ”Jens Simonsen / af 3. Dragon Regiment / falden for Fædrelandet / ved Fuldbromölle / d. 16. Juli 1849 / Dette Minde er reist / af Gjödvad Sogn / og Silkeborg Vaabenbrödre”. Beplantning og grusbelægning kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal berejsning - Moesgård MuseumKrigergrav Gødvad kirkegård Gravstedet måler 5 meter (øst-vest) x 4 meter (nord-syd) og er omkranset af en lav thuja-hæk på alle fire sider. Gravstedet er belagt med gråt perlegrus og beplantet med to thujaer mod øst. I midten er anlagt et bed (2,45 x 3,3 m.) omkranset af større sten og beplantet med lave planter og blomster bl.a. sukkulenter. I bedet står gravstenen. Gravstenen er en todelt stele med fundament og hvidt marmorkors på toppen. Stenen er af groft tilhugget lyserød granit. De tre dele af stenen er kittet sammen med cement. Fundamentet måler ved jorden 66 x 50 cm. Stenen er 176 cm. høj - inklusivt kors i alt 207 cm. høj. På stenens midterste del er indsat en hvid marmorplade med inskription. På inskriptionspladen står med indhuggede sortmalede bogstaver i antikva: ”Jens Simonsen / af 3. Dragon Regiment / falden for Fædrelandet / ved Fuldbromölle / d. 16. Juli 1849 / Dette Minde er reist / af Gjödvad Sogn / og Silkeborg Vaabenbrödre” Beliggenhed: Gødvad Kirkegård. Gravstedsnr. 161-66. Historik: På kirkegården har sognets beboere og våbenbrødrene i Silkeborg rejst en gravsten over en dragon, der faldt i Treårskrigen. Dragon af 3. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 97 Jens Simonsen, født 2. januar 1822 i Lifstrup, Vester Nebel sogn, faldet ved Fuldbro Mølle ved Skanderborg natten mellem 15. og 16. juli 1849, begravet på Gødvad kirkegård 17. juli. Søn af husmand Simon Jensen og Johanne Christensdatter, Lifstrup. Cohen 1849/139: Jens Simonsen Lifstrup. Dragonen tilhørte en eskadron af 3. Dragonregiment, der lå i kvarter på hovedgården Vester Kejlstrup ved Silkeborg. Herfra udgik en patrulje til Fuldbro Mølle ved Skanderborg, hvor dragonen faldt. Liget blev begravet på Gødvad kirkegård, der ligger ca. 5 km fra Vester Kejlstrup. Dragonens forlovede i Ribe bekostede den oprindelige, nu forsvundne, gravsten, der bar følgende inskription: "Du for Ret og Ære stred / Og for Danmark sank du ned / Nu du Fredens Land har fundet / Jeg har tabt, du har vundet".
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links