Krigergrav
.
Inskription
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442432
Sted- og lokalitetsnummer
070620-49
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4424:32 Krigergrav fra 1864. Tårs Kirkegård. Gravstedet er 10 x 6,5 m stort, og i hvert hjørne står et træ. Gravstedet er omkranset af otte granitpæle, der er 0,6 m høje og indbyrdes forbundne med en jernkæde. Midt i gravstedet står en 1,6 m bred, 0,9 m dyb og 1,65 høj sten, hvor der er indsat en hvid marmorplade med følgende inskription: Herunder hvile de jordiske Levninger af otte i Forsommeren 1864 paa Berritsgaards Lazareth af Saar og Sygdom døde Menige Krigere Christensen Rasmussen af Brøndbyøster, Kjøbenhavns Amt Ole Nielsen Bjerre af Rerslev, Holbæk Amt Hans Lauritsen Bruun af Ørsted, i Slesvig Mikkel Peter Knudsen af Hvining, Skanderborg Amt Jens Hansen af Skjerne, paa Falster Anders Christensen af Jannerup, Thisted Amt Hans Peter Larsen af Oure, paa Falster Ingen haver større Kjærlighed end denne at en sætter sit Liv til for sine Venner. Joh.Ev. 15,13. Efter sigende hentede sognets beboere stenen fra langdyssen i Vindemosen.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav fra 1864. Gravstedet er 10x6,5 m stort, og i hvert hjørne står et træ. Gravstedet er omkranset af otte granitpæle, der er 0,6 m høje, og indbyrdes forbundne med en jernkæde. Midt i gravstedet står en 1,6 m bred, 0,9 m dyb og 1,65 høj sten, hvor der er indsat en hvid marmorplade med følgende inskription: Herunder hvile de jordiske Levninger af otte i Forsommeren 1864 paa Berritsgaards Lazareth af Saar og Sygdom døde Menige Krigere Christensen Rasmussen af Brøndbyøster, Kjøbenhavns Amt Ole Nielsen Bjerre af Rerslev, Holbæk Amt Hans Lauritsen Bruun af Ørsted, i Slesvig Mikkel Peter Knudsen af Hvining, Skanderborg Amt Jens Hansen af Skjerne, paa Falster Anders Christensen af Jannerup, Thisted Amt Hans Peter Larsen af Oure, paa Falster Ingen haver større Kjærlighed end denne at en sætter sit Liv til for sine Venner Joh.Ev. 15,13. Efter sigende hentede sognets beboere stenen fra langdyssen i Vindemosen.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links