Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431815
Sted- og lokalitetsnummer
090304-51
Anlæg
Kultanlæg, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/9 1935. (Gdr. C. Christensen). Diplom. Bakke med rampe og 2 oldtidsanlæg. I skov. Besigtiges senere, jfr. dm.be. pag 7. (Blyantskrift på blåt kort).

Undersøgelseshistorie

1899
Anmeldelse fra privat - Langelands Museum
1935
Museal prøvegravning - Langelands Museum
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNaturlig, aflang hatbakke, fra hvis S-fod en kunstig, 3-5 m. bred rampe forløber opad langs bakkens V-lige langside til N-enden af bakken, hvor den bøjer Ø-på og "lander" på bakkens topplateau. Her ses sten tilhørende 2 anlæg på plateauets N- og S-ende: Det N-lige anlæg fremtrædende noget ustruktureret, det S-lige har i sin N-lige del 7 indtil 1,3 m. store sten siddende i et cirkelslag. Undersøgt og publiceret af J. Winther i "Troldebjerg II", Rudk. 1938. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt anlæg i meget naturskøn og stemningsfuld blandet krat- og højskov. Relativt velbelyst gennem J. Winthers publikation. Adgangsforhold ikke gunstige (over dyrket mark). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2003
Diverse sagsbehandling - Langelands Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links