Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201312
Sted- og lokalitetsnummer
140908-70
Anlæg
Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brønd, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Bygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brolægning, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Randers kommune. kun umatr. vejareal. Sct.Clemens kirketomt omfatter Randers købstads bygrunde umatr.areal (Tårngade), matr.nr.300 og 303. Sct. Clemens kirketomt Ruinerne af den nordlige del af Sct.Clemens kirke er beliggende under jordoverfladen i Tårngade udfor matr.nr.300 og 303 af Randers køb- stads bygrunde. På vedlagte skitse er vist det areal af Tårngade, hvor disse ruiner af Sct.Clemens kirke er beliggende. Ruinerne af Sct.Cle- mens er beliggende under jordoverfladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over rui- nerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1540
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1935
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1935
Byggeri og anlæg - Kulturhistorisk Museum Randers
1945
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1972
Tinglysning - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1976
Byggeri og anlæg - Kulturhistorisk Museum Randers
1976
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1977
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1977
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1977
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Grøft ved byggeri/anlæg - Kulturhistorisk Museum Randers
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUnderjordisk fortidsminde. Intet synligt. Beliggende under flisebelagt gågade samt under tilgrænsende bygninger.
1994
Byggeri og anlæg - Kulturhistorisk Museum Randers
1994
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1994
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1998
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Anmeldelse fra privat - Kulturhistorisk Museum Randers
2001
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
2001
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
2001
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes som før. Ikke synlig - beliggende under bygningerne på stedet. Stedet er markeret med et lille skilt på en af bygningerne.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links