4004-9-7
.
4004-9-5
.
4004-9-4
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40049
Sted- og lokalitetsnummer
210301-45
Anlæg
Kystsikring, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af sommerdige. Diget er orienteret N-S. Det er 75 m langt, 3,5 m bredt ved kronen og indtil 10 m bredt ved foden. Det hæver sig indtil 2 m over omgivende terræn. Diget afskæres mod S af landevejen. Mod N ligger en bro opført i teglsten og beton. Broens facader er 4 m brede og 2,2 m høje. Dens gennemløb er 4 m langt, 2 m bredt og 1,8 m højt. Fredningen omfatter også broens bund af teglsten. Vejen over broen spærres af en smedejernslåge, der er 2,5 m lang og 1,1 m høj. Lågen sidder på træstolper, der hver især måler 1,1 m, 0,25 m og 0,25 m. På hver stolpe er der anbragt jernstativer, der forlænger lågen ud til kan- ten af broens facader.

Undersøgelseshistorie

1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLokaliteten mgl. data.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links