oversigt, set fra SSV
.
oversigt, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624190
Sted- og lokalitetsnummer
040101-8
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3624-187, 189, 188, 190, 3524-22. Langdysse Ø - V 2 x 12 x 30 m. Randsten Ø:2, S:9, N:9. Højen nærmest ubeskadiget. Tæt bevokset med gran og bøg i skov. NM: Langdysse (Ø.-V.) 2 x 12 x 30 m. Randsten: Ø. 2, S. 9, N. 9. Højen nærmest ubeskadiget, på midten har den en svag tendens til at være svajrygget, men nogen gravning synes der ikke at være tale om. Tæt bevokset med gran og bøg. I skov. MS. opsat 1945. (Jr. nr. 118/45)

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.8. Sydsydøst for foregaaende[sb.5], tæt ved Broby-Alsted Skjellet ligger en aflang Jordhøi med rundede Hjørner, omsat med Sten. Høien, som ligger paa en Skraaning, med Længderetning Vestsydvest-Østnordøst, 78' lang, 33' bred. Langs begge Sider findes der Fordybninger, som utvivlsomt ere opstaaede ved at Jorden til Opførelsen af Høien er tagen herfra. Over disse Fordybninger hæver Høien sig i Midten 6', i begge Ender 7-8'. Af Randstenene ere synlige: mod Øst to staaende Sten, mod Syd 8 staaende, 3 liggende, mod Nord 8 staaende, en Randsten er borttaget. Bevoksning: 1981: Løvtræer
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse (Ø.-V.) 2 x 12 x 30 m. Randsten: Ø. 2, S. 9, N. 9. Højen nærmest ubeskadiget, paa Midten har den en svag Tendens til at være svajrygget, men nogen Gravning synes der ikke at være Tale om. Tæt bevokset med Gran og Bøg. I Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Orienteret øst-vest. Mål: 2 x 28 x 14 m. Randsten: Ø:1, S:11, V:1, N:10. Svag sænkning i midten. Randstenene delvis nedskredne, nogle med kløvespor. Den fredningssten, der skulle være opsat i 1945, kunne ikke findes, trods fin overskuelighed i høj bøgeskov. På vestenden af højen stod skelettet af en grenhytte, det fjernedes. Bevoksning: 1981: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links