set fra V
.
set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250451
Sted- og lokalitetsnummer
180113-106
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Baunsbjerg", langhøj, 21 m i øst-vest, 7 m bred, 1,80 m høj, ret uskadt, vestfoden overpløjet. Græsgroet i ager. På top en G.I.-kote af cement. NMI: Ejeren har fornylig pløjet hele højen een gang, for af jævne huller og skader, hvorefter han har tilsået den med græs, og den vil ikke komme under plov mere.

Undersøgelseshistorie

1883
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bavnsbjerg", GI-punkt i vestlig del af top, ujævn top med heste(?)-afskrabning i øst-, vest- og i nordside, alle let mos- og græsgroede, bevokset med græs, op ad hegn i græsmark, nyt "læhegn" ca. 6 m. NV for høj, med retning NNØ-SSV, ca. 6 m. SV for højfod er gravet et ca. 2 x 1 m., 0,5 m. dybt hul ved granhegnet, her ligger også byggerester og plastik efter påbegyndt hulebyggeri. Ligger bagved parcelhusområde. Bevoksning: 1991: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links