langhøjen set fra øst
.
langhøjen set fra vest
.
oversigt, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302227
Sted- og lokalitetsnummer
030411-46
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/7 1892, gdr. Simon Larsen. Dipl. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Langdysse, 30 m l., 7,5 m br., 1 m h. Randsten: mod NNV 4 (2 v), mod SSØ 6 (5 v ), mod ØNØ 18 (6 v), mod VSV 21 (7 v). Græsklædt, delvis kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa lav, flad Mark ligger en velbevaret Langdysse, 94' lang i Retn. NNV-SSØ, 24' bred og 3' høi. Af noget Kammer sees ikke Spor. Af Randsten findes der for den NNV Ende 4 (deraf 2 omvæltede), for den SSØ 6 (deraf 5 væltede), for den NØ Side 18 (deraf 6 væltede) og for den SV 21 (deraf 7 væltede). Randstenene for de to Ender ere 5-5 1/2' høie, for de to lange Sider kun 2 1/2-4' høie. Et Par steder fandtes i Langdyssens Jordhøi lettere indgravninger. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 30 m. lang., 7,5 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod NNV. 4 (2 væltede), mod SSØ. 6 (5 væltede), mod ØNØ 18 (6 væltede), mod VSV. 21 (7 væltede). Græsklædt, delvis kratbevokset i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse med højrest (1,5 m høj) og velbevaret randstenskæde. (Højde af anlægget er målt til top af højeste randsten). Langdyssen er NNV-SSØ orienteret. Mod NNV taltes 4 randsten, heraf 2 væltede. Den ene af randstenene er meget høj. ØSØ - 18 randsten heraf 6 væltede. SSØ - 6 randsten heraf 5 væltede. VSV - 21 heraf 7 væltede. Randstenene placeret lidt oppe på højens sider. Langdyssen ligger et stykke nede på bakkedrag ned mod et nu udtørret vandhul. OBS. MS kunne ikke findes. Højen bar tydelige spor af bålafbrænding. Dette påtalt skriftligt på fotokopi af NF-loven, da ejeren ikke var hjemme. Mål: 1,9x33,4x10,8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn langdysse, der ligger mere end 100 m fra landevej. Den ses alligevel tydeligt herfra. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Fin langdysse som ert overgroet af tæt krat-.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links