1353 randstene i S. Set fra Ø.
.
1347 oversigt. Set fra SV.
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37258
Sted- og lokalitetsnummer
050708-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/12 1914, proprietær F.P. Jensen, Blegbjerggård. Diplom. Afmærkn.: MS 1915, løjtnant Lassen. Langdysse 19 x 11 x 0,75 m. Randsten: Ø 1 + 1 væltet, N 2 + 2 væltet, V 1, S 6 + 1 væltet. Intet kammer.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Retning Vest (til N)-Øst (til S). Højningen er 19 M. lang, 11 M. bred og 0.75 M. høj. Afstanden mellem Stenrækkernes Ydre Side er 7 M. For Enderne staa 1 Sten oppe paa Højningen ved hver Ende, i Øst ligger desuden 1 udvæltet (begge Store), Syd for denne ligger en mindre. Afstanden mellem disse Stens Yderside er 14 M. Udenfor disse Endesten ses i Øst 3 liggende Sten, i Vest ses ligeledes 3 Sten. Afstanden mellem disse Stenrækkers Yderside er c 18 M. I Nordsiden ses fra Øst: 1 væltet + 1 staaende, derpaa mangler antagelig 1. Derpaa 2 staaende og 1 indadvæltet. Efter et Mellemrum, antagelig til 1 Sten ses 4, der naar til Vestenden. I Sydsiden ses fra Vest: 1 staaende, hvorefter 1-2 mangler. Derpaa 2 staaende og Mellemrum til 1 Sten. Dernæst 1 væltet, 1 staaende, Mellemrum til 1 Sten samt 3 staaende, der naar til Østenden. Af Kammer ses intet. Højningen er ubeskadiget. Fredlyst 1914. Jfr. Fotografi Pl. XV.
1914
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 19 x 11 m., 0.75 m. høj. Randsten: Ø. 1+1 væltet, N. 2+2 væltede. V. 1, S. 6+1 væltede. Intet Kammer.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links