809 oversigt indre. Set fra ØNØ.
.
807 oversigt. Set fra SSØ.
.
804 oversigt. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37259
Sted- og lokalitetsnummer
050708-21
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1891, fredlyst ifølge reservation fra Herlufs- holm gods. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen. Langdysse, 11 x 6 m. Randsten: V 2 + 1 v., N 8, Ø 2, S 6 + 1 v. Højen o,5 m høj. Intet spor af kammer. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Retning ØNØ-VSV, 11 M. l, 6 M. bred. Fra Vestenden ses 2 staaende og 1 udvæltet Sten. I Nordsiden 8, i østenden 2, der mangler vist 1. I Sydsiden staar 6, vest derfor 1 noget udvæltet. Stenene er lave, indtil 0.90 høje. Højningen er lav, indtil 0.50, fuldt græsgroet og ubeskadiget. Der ses intet Spor af Kammer eller at der nogensinde har været noget. Fredlyst (tinglyst 25/11 1891). Fredningsstenen staar inde paa Højningen, nord for dens Midte. Jfr Pl XVI. ]Fot 2[.
1914
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 11 x 6 m. Randsten: V. 2+1 væltet, N. 8, Ø. 2, S. 6+1 væltet. Højen 0.50 m. høj. Intet Spor af Kammer. Græsklædt i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten på høj ved NNV-randsten.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links