sf Ø
.
sf S
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
2603140
Sted- og lokalitetsnummer
180102-79
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/3 1955 27/6 1960 Langhøj, 1 x 12 x 20 m (Ø-V). I toppen et ca. 4 m stort, tilgroet hul dybest i østdelen og her ca. 0,8 m dybt. Flade tilgroede afgravninger mod NV, NØ og SØ samt mod syd. Mod syd i højens østlige del ses 4 randsten, mod NV ses 1 rand- sten og mod NØ ses 1 randsten. Bevokset med lyng i hede. NM.I.: Langhøj, 0,5 x 11 x 6 m, noget uregelmæssig, enkelte randsten.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, som måler 11 x 19 x 1,1 m (øst-vest). Foto: E.W., 04.18.79., 03.32.79., set fra øst. Flyfoto: ingen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. I toppen et ca. 2,5 x 2 m, 1 m dybt hul. En del ujævnheder samt indgravninger i siderne, især større, flad afgravning i nordvest- og sydøstsiden. Lyngklædt. Beliggende på hede. NB: Denne langhøj er ikke afsat på 4 cm-kort !! Bevoksning: 1979: Lyng
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links