sf Ø
.
sf V
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2603181
Sted- og lokalitetsnummer
180102-123
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dejbjerg plantage, ukendt afd. nr. Høj, 1 x 20 m. I top en større, tilgroet sænkning, ca. 4 x 5 m stor i NV-SØ og indtil ca. 0,6 m dyb. Sydøst- ligt i sænkningen står NØ-SV for hinanden to stenblok- ke, hver ca. 1 m høj og 0,5 m bred og ca. 0,3 m tyk, mellem dem mod sydøst ses et stykke af en større sten, vel sidesten i det kammer, hvoraf de to førstnævnte er endesten. Den nordøstre endesten står nærmest lodret, mens den sydvestre endesten står skråt, idet overdelen er faldet mod sydvest og underdelen skredet mod nordøst. Kammerets oprindelige størrelse anslås til ca. 1,25-1,5 m i længden og til ca. 0,5 m i bredden. Højens overflade ujævn efter flade afgravninger, alt dog tilgroet med lyng. I hede.

Undersøgelseshistorie

1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som måler 18 x 19 x 1 mm Foto: E.W., SH 04.21.79., F 03.35.79., set fra vest. Flyfoto: ingen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Krat. Ingen tilføjelser til ældre beskrivelse, dog skal der gøres opmærksom på , at højen nu er bevokset med gyvel (tæt bevoksning). NB: Højen er ikke afsat på 4 cm-kort ! Bevoksning: 1979: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links