oversigtsfoto
.
oversigtsfoto
.
oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260346
Sted- og lokalitetsnummer
180102-81
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gadegård,matr.nr.2d af Hanning sogn: Høj i skel til matr.nr.1f af Bækbo, Dejbjerg sogn. 1957: Høj, 1,5 x 22 m. Udgravet ved et ca. 4 x 8 m (nord-syd) stort og ca. 1 m dybt, tilgroet hul i toppen. Østfoden går ca. 1 m ind i ager i Hanning sogn. Lynggroet. Over højen i retning nord-syd går en granskelsplantning, der helt ligger i Hanning sogn. 1951: Høj, hele det indre bortgravet, så der kun står igen en lav, hesteskoformet vold, stærkt omrodet, især i øst; øst-foden overpløjet. Højen har været 1,60 x 15 m st. Lyng- og grangroet i skel.

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2603:46, Status: B
1952
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I toppen et større udgravet hul (ca. 4 x 2 m. og ca. 1 m. dybt) - nord-syd. Endvidere en del mindre ujævnheder og indgravninger i siderne. Alt er nu tilgroet. Lyngklædt. Over højen i retning nord-syd går en granskelsplantning. Beliggende i skel mellem hede og græsningsareal. Foto: SH 04.20.79 set fra sydvest F 03.34.79 set fra sydvest Flyfoto: S4036-F121/28 27.09.1990: Gravhøj (1,5 x 15,0 x 15,0 m.) Som fritekst 1957 og 1951, idag græs-, revling- og lynggroet i granskel, 2 store marksten i udgravning, mosgroede, rævegrave, i granhegn mellem hede og ager. Gjort ejer opmærksom på 5 m.-zonen, når hegnet skiftes ud med læhegn af løvtræer. Foto: 4-31-32 Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links