Oversigt - fra NØ
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292821
Sted- og lokalitetsnummer
010602-7
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,3 m høj og 10 x 19 m stor, orienteret i NØ-SV. Overfladen er forgravet og ujævn.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den jævne Mark sees en svag Høining dækket af Flintskjærver muligvis Grunden af en Begravelse fra Stenalderen. Eieren havde vel lagt Mærke til Stedet, men vidste Intet om, at her havde staaet en Dysse. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, C-høj. Overfladen meget forgravet og ujævn. Højen er tilholdssted for mange heste, som græsser i frugtplantagen, da den er tilgroet med større løvtræer. Bundvegetaionen er derfor næsten helt bortslidt undtagen i V-enden, hvor der er et tæt brombærkrat. Skaden kan ikke påtales, da det er en C-høj. 18.4.89. Ejer (samme som på blåt kort) lovede, at sætte ståltrådshegn omkring højen. Film: M.B. 009:04:05. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, 1,3 m høj og 10 x 19 m stor, orienteret i NØ-SV. Overfladen er forgravet og ujævn.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links