højen set fra nord
.
højen set fra nordvest
.
højen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37075
Sted- og lokalitetsnummer
200201-30
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Gram, art.520, kortbl.9, parcel 484/44. Langhøj, 2 x 9 x 22 m, med ret forgravede sider. Træbevokset i ager og græsning. (Bevokset med træer og vilde roser. 1963)

Undersøgelseshistorie

1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Langhøj med Længderetning NØ-SV, 22 m lang, indtil 9 m bred, indtil 2 m høj. Midt paa Højen er opført et Taarn (trigonometrisk Maalestation). Søndre Ende meget stærkt forgravet med dybe Huller. Paa den øvrige Del af Højen mange overfladiske Ujævnheder og Smaahuller. Tæt tilgroet med Bjergfyr i Ager.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 2x9x22 m, med ret forgravede sider. Træbevokset i ager og græsning.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links