Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra nordøst
.
Oversigt set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1107101
Sted- og lokalitetsnummer
110708-26
Anlæg
Langhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterAflang højning, 5 m lang, med en række mindre sten på toppen, som oprindelig stod på kistelåget nede i garven. Rekonstrueret.
2013
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyAnlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Aflang forhøjning i landskabet orienteret øst- vest. 5,8 x 4,2 x ca. 0,2 m. Stenrække med seks sten på let buet række lidt nord for midten af forhøjningens top i længderetningen. Stenene måler mellem 0,3 x 0,3 m (den østligste) og 0,25 x 0,15 m (nr. 3 fra øst). Bevokset med græsser, lyng og revling. Beliggende nordøstligt i det fredede område 14 m syd for rundhøjen 110787 og umiddelbart øst for gangsti. Ved forhøjningens sydøsthjørne er opsat en stander med QR kode i forbindelse med Danmarks Oldtid i Landskabet-projektet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links