Sydside med randsten, set fra vest
.
Fortidmsinde set fra øst
.
Fortidsmidne set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33138
Sted- og lokalitetsnummer
080607-8
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 3313-7,8 En lang høj i retning Ø-V, ca. 50 m lang, 20 m bred, 1,75 m høj. I udkanten ses enkelte sten, der kan være randsten. I vest er udgravet et ca. 10 x 10 m stort hul. En del sten øjnes i hø- jens sider. Bevokset med træer. I samme engs sydlige del.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI samme Engs sydlige Del er en lang Høj i Retningen Ø-V, c. 130 Fod lang, 50 Fod bred, 8' høj. I Udkanten ses enkelte Sten, der kunne være omstyrtede Randstene. I Vest er udgravet et Hul, hvori ses store Sten, der dog ikke kunde være af et Kammer. I øvrigt er der stærkt Bevoksning, som hindrer nærmere Iagttagelse af den østlige Del. Mange Sten ses rundtom i Højen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI samme engs sydlige del en langhøj i retning øst-vest, ca. 50 m lang, 20 m bred 1,75 m høj. I udkanten ses enkelte sten, der kan være randsten. I vest er udgravet et ca. 10 x 10 m stort hul. Bevokset med træer. En del sten øjnes i højens sider.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAflang høj i engareal, bevokset med flere meget gamle tjørne og gamle egetræer. Højen afgræsses af kreaturer, hvilket højoverfladen tydeligt bærer præg af. Højen er kun pletvis græsklædt. I mod vest ses en meget stor nedgravning på ca. 10x10 m i diam., hvori ses nogle større sten. På højoverfladen i den østlige ende, ligger en del større sten, ligesom der ved den østlige ende står eller ligger en halv snes formodede randsten. Mål: 2x50x20 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links