Fortidsminde set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33137
Sted- og lokalitetsnummer
080607-7
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 3313-7,8 En aflang høj, 50-55 m lang i Ø-V, bredde ca. 20 m. Højden ca. 2,50 m. Ved den østre ende ses en del større sten stikke op i grønsværen. Overfladen ujævn af flere mindre nedgravninger. Græsklæst. I engen nordvest for Hugget ud mod stranden. Anse- lig.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Engen nordvest for Gaarden ligger nær ved Stranden en nu langstrakt Høj. Men begge Ender ere dannede af Tang. Der synes oprindelig at have været en rund Høj. c. 50 Fod i Tværmaal. 10 Fod høj, dannet af mørkt Sand. i Midten er Udgravning, men der ses kun haandstore Sten i Hullet. Bevoksning: 1984: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI engen nordvest for Hugget ud mod stranden ligger en anselig aflang høj, 50-55 m lang i øst-vest, bredde ca. 20 m. Ved den østre ende ses en del større sten stikke op i grønsværen. Overfladen ujævn af flere mindre nedgravninger. Højden er ca. 2,50 m. Græsklædt.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Uspecificeret aktivitet - Fyns Stiftsmuseum
1976
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1976
Museal besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1976
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn stor aflang græsklædt høj, beliggende i et udstrakt engområde. Højen er orienteret SØ-NV. Højens mål varierer temmelig meget fra det angivne i fredningsbeskrivelsen, hvor man også må have målt den naturlige højning med. Ved den vestlige højfod ses 1 randsten, ved højens SØ ende ses 2 større sten i overfladen. På den østlige af den ses på overfladen mindst 6 skåltegn. Ved højens sydøstlige side ses i overfladen 3 større sten. Ved den vestlige langside står der 4 gamle tjørne der benyttes af kreaturerne til læ. Højen er helt græsklædt, i højtoppen ses en lav gammel nedgravning eller sænkning, ca. 0,4 m dyb, og 3x3 m i tværmål. Mål: 3x35x15 m. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links