2358 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38273
Sted- og lokalitetsnummer
050303-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Langhøj, 7 x 15 m stor og ca 0,8 m høj, orienteret i nord-syd. I ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKratbevoxet, langagtig Jordhøjning, "Kæmpegraven" kaldet. Retning omtrent N-S. Efter Meddelelse er en stor Del af Højningen sløjfet, ligesom der er borført en Del "store Stene" derfra i tidligere Tid. Om Fund vides intet. De noget uklare Meddelelser, der blev givne om Mindesmærket, tyde paa, at det har været en Langdysse, hvis oprindelige Orden har været forstyrret før Mands Minde.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKratbevokset,langagtig Højning, antagelig en ødelagt Langdysse. Frigivet.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLanghøj, 7 x 15 m stor og ca. 0,8 m høj, orienteret i nord-syd. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLanghøj omtrent 20 x 14 m, ca. 0,8 m høj, orienteret NNØ-SSV.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links