sf S
.
sf N
.
sf NV
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280322
Sted- og lokalitetsnummer
180605-36
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 0,3 x 7 x 13 m (NØ-SV). Lidt ujævn overflade, men iøvrigt uskadt. Bevokset med lyng (og 2 fyrrebuske). I nordlig udkant af hede. 2 m af højen går ind på matr.nr. 74f af Lønborggård hvd.gård.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1957
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1957
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, 0,6 x 11,0 x 7,0 m. Længderetning NØ/SV, tilsyneladende relativt uskadt bortset fra, at en markvej mellem det fredede areal, i hvis N-del højen ligger, og granhegnet N herfor har slidt højens N-lige 2 m. noget ned. Selvsået fyr dækker en del af området og gør højene vanskelige at erkende i terrænet, de bør fjernes. Det fredede areal er afmærket med skelsten. De enkelte anlæg ikke afmærkede. Vejen går mellem det fredede areal og et levende hegn og kan ikke flyttes. Der er adgangsvej til et plantageområde, så den kan heller ikke nedlægges - vi må nok leve med den. Intet foto p.g.a. filmfejl. ** Seværdighedsforklaring ** - som del af højgruppen i området, se 2803:23. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links