Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31052
Sted- og lokalitetsnummer
190801-45
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Langloddenhøj", 4,25 x 32 (Ø-V) x 60 m (N-S). I vestsiden af højens sydlige trediedel er en tilgroet 8 m bred, ca. 1 m dyb kløft til top. Sydsi- den noget omgravet af gamle kartoffelkuler. I toppen mod syd tre mindre hul- ler og et større, der er ca. 3 m bredt og indtil 1 m dybt. foden skråt af- skåret, men tilgroet hele vejen rundt.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Loddenhøi". Rund Høi c 50' i Tv. 8' høi.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangloddenhøi, en stor, ejendommelig Langhøj, 4.25 M. høj, Tværmaal c 50 M. i N-S, 33 i Ø-V. Østsiden og Nordsidens østre Del er omgivet af et Dige, ved de andre Sider er Højfoden brat afskaaren i Digehøjde. En c 7 N. bred, indtil 1.40 M. dyb Sænkning ved Midten skyldes ikke Udgravning af Højen, men er udført af Børnene, der har haft Have der. Nordøst for Toppen ses et c 3 M. stort Hul. Mod Syd er gravet Kartoffelkuler ved Foden. Bevoxet med Gran og Egepur.Svarer til Madsens nr. 22.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Langloddenhøj" 4,25 x 32 m (Ø-V) x 60 m (N-S). I V-siden af højens sydlige trediedel er en tilgroet 8 m bred ca. 1 m dyb kløft til top. S-siden noget omgravet af gamle kartoffelkuler. I toppen mod S tre mindre huller og et større, der er ca. 3 m bredt og indtil 1 m dybt. Foden skråt afskåret, men tilgroet hele vejen rundt.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Langloddenhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 01.38.80-Ø.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links