Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
310514
Sted- og lokalitetsnummer
190801-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/8 1923, gdr. Jakob J. Jakobsen. Diplom Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær. Høj, "Korshøj", 4,5 x 23 - 26 m. Siden mod nord og vest afgravet. Sydøst for toppen lav sænkning. Afgravningen mod vest står foroven med indtil 0,7 m ubevokset brink. Foden i syd stærkt afgravet. Foden i øst let afgravet. Mær- kesten midt på siden mod øst.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kashøi". Rund Høi 90' i Tv. 14' høi. Afgravet en Del mod Nord og Vest.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorshøj. 4.50 M. høj, Diam 23-26 M. Fra Vest og Nord er afgravet ikke lidt, Skraaningens Overkant ligger indtil 8 M. indenfor den oprindelig Højfod. I Toppen har der antagelig været gravet en mindre Fordybning, men Højen kan næppe være udgravet. Sydøst for Toppen ses en lav Fordybning, i Øst og Syd ringere Afgravning ved Foden. Lynggroet i Ager.
1923
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Korshøj" 4,5 x 23-26 m. Siden mod N og V afgravet. SØ for toppen lav Sænkning. Afgravningen mod V står foroven med indtil 0,7 m ubevokset brink. Foden i S stærkt afgravet. (MS midt på siden mod Ø.). FM 29/2 1923. MS 1924.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Korshøj". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Alle gamle skader er tilgroede. Hegn (el) bør retableres, da det er faldet om visse steder. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 01.34.80-SØ.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links