Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra NØ
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181329
Sted- og lokalitetsnummer
140711-98
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/10 1928, husmand Chr. Magnus Lustrup Støvring Jensen. Aflang høj, ca. 1 x 8 x 15 m (NØ-SV). I SV ses 4 stående, 2 omfaldne store randsten, i N 6 stående, i V 2 stående, alle noget uregelmæssige. Imod SØ ses et hul efter en større sten. Siderne stærkt aftrådt af kreaturer. (Ejeren lovede at sætte pigtråd om højen).

Undersøgelseshistorie

1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille, uregelmæssig og forstyrret Langdysse liggende meget lavt og tæt ved en Mose. Høien kun 2-3 F. høi. Graven er sandsynligvis ødelagt. Pl. 22,3 Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang høj 1 x 8 x 15 m (NØ-SV). I SV ses 4 staaende, 2 omfaldne større randsten, i N 6 staaende, i V 2 staaende, alle noget uregelmæssige. Imod SØ ses et hul efter en større sten. Siderne stærkt aftraadt af kreaturer, (Ejeren lovede at sætte pigtråd om højen.) FM 1928FM 1928 Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, cirkulært ompløjet i ager, Randsten delvis tilgroede. Ellers som beskrevet og med heldæk. græs. Flad top. De 2 store sten ved SØ-lige højfod er for store til at have været randsten, og stammer sikkert istedet fra et nu helt ødelagt dyssekammer på højfladen - altså er anlægget en runddysse ( som trykt på 4 cm kort). Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links