Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181332
Sted- og lokalitetsnummer
140711-95
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 19 m. Siden aftrådt af kreaturer og med grimme affladninger mod vest, nord og øst. En lyngbevoksning er afbrændt og højen ligger nu hen uden bevoksning. Mange sten ses i overfladen. En sten ved højfoden mod SV bræk- ket op og mod syd ses gruber efter andre optagne randsten. (I skel til matr.nr. 1as).

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 6 F. høi, 30 F. bred paa høi Bakke, fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,5 x 19 m. Siden aftraadt af kreaturer og med grimme affladninger mod Vest, Nord og Øst. En lyngbevoksning er afbrændt, og højen ligger nu hen uden bevoksning. Mange sten ses i overfladen. En sten ved højfoden mod SV brækket op, og mod Syd ses gruber efter andre optagne randsten. (Højen blev d. 18/5 1948 solgt til nuværende ejer ved tvangsauktion. Tidligere ejer af gaarden "Midtbjerggaard" var Hans Pedersen.) FM 2/8 1882 og 1915F.M.1882, 1915 Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj i NV-SØ gøende markskel med løvtræsbevoksning. På Ø og SØ-lige højfod en stor dynge rydningssten fra omliggende mark, - heraf flere helt nyoplagte (§50). På NV-lige højfod en tilsvarende, men noget mindre dynge af ældre dato. Flere større jordfaste sten i højfladen, og i SØ-lige højside 2 huller ca. 1 x 1 x 0,7 m og 1 x 2 x 0,7 m med talrige hovedstore sten in situ i højfyld, - bør genfyldes med muld. Hullerne er, som tidligere beskrevne, og nu ikke længere synlige beskedigelser, tilvokset med græs og mos og skønnes at være mere end 10 år gamle, - det SØ-ligste muligvis senere uddybet af dyreaktivitet. Højtoppen ret affladiget, og højfladen noget ujævn. NØ-lige højfod tøt afpløjet og her ses en ca. 0,4 m høj brink med højfyld, - den SV-lige med fin ca. 1m. frizone langs højfod. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links