Stadig opretstående megalit i nordlig side
.
Fortidsminde set fra nordvest med synlige randsten
.
Fortidsminde set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
451818
Sted- og lokalitetsnummer
090306-95
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse i stubhave, ca. 16 m lang; af randsten ses i N. 20, i S. 10.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,6 x 100,0 x 12,0 m., orienteret ØNØ/VSV. Ved berejsningen konstateredes, at anlægget ikke, som det fremgår af fredningsteksten, er 16 m., men deimod næsten 100 m. langt. Beliggende i N-lige ende af skov i et område, der delvis består af et lille vænge med spredte elletræer. I skov- og engbunden ses mange liggende randsten, samt i skovbrynet en enkelt endnu stående, 1,6 m. høj randsten tilhørende N-lige langside. I S kunne tælles 10, i N 30 og i V muligvis 1 randsten. Imidlertid er det tydeligt, at langhøjen har fortsat mod Ø, hvor den nu er afpløjet. Dens fortsættelse ses her i et markskel som en markant højning, hvori ses mindst 1 liggende randsten i S-lige kant af skellet. Delvis tilplantet (ulovligt!) med nåletræer, der nu er ca. 8 m. høje og som bør fældes på og omkring højen. I Ø-lige del af skoven en uigennemtrængelig kratbevoksning i forbindelse med stormfaldne træer. Fredningsdeklarationen bør ændres i overensstemmelse med det her beskrevne. Henvendelse til lodsejeren, der dog ikke var hjemme. Hans kone lovede at give ham besked om selv at sætte sig i forbindelse med undertegnede, hvad dog ikke er sket. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne efter soignering (krat- og skovrydning, evt. rejsning af randsten, der kunne finde sted i forbindelse med en § 49 undersøgelse af det overpløjede stykke af langhøjen) komme til at fremtræde som et overordentlig imponerende oldtidsminde. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links