Kalborg set fra syd
.
Vestvolden set mod syd
.
vestvolden set mod strandsiden
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
451820
Sted- og lokalitetsnummer
090306-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kalveborg voldsted. Voldstedet består af en oprindelig meget anselig banke, ca. 10 m høj, hvoraf kun den østlige skråning er tilbage, idet hele topfladen er skredet i havet. Den tilbageværende del udgør nærmest en halvcirkel, ca. 55 x 20 m. På østsiden omgives banken af en ca. 10-12 m bred tør grav, der om- sluttes af en på den største strækning indtil 2 m høj og ca. 4-5 m bred vold, der mod nord hæver sig til en bred, ca. 7-8 m høj banke. Voldstedet ligger hen i græs. Grænsen for det fredede areal går mod vest langs kyst- skrænten, mod nord og øst langs voldens ydre fod og mod syd langs skellet til den dyrkede mark. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller forstyrres på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1875
Diverse vind og vanderosion - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Diverse vind og vanderosion - Langelands Museum
1982
Anmeldelse fra privat - Langelands Museum
1982
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, næsten fuldstændig borteroderet for så vidt angår selve borgbanken, der fremdeles fremtræder mod V med en kystklint under meget aktiv erosion. I en halvcirkel rundt langs Ø-siden af borgbanken forløber den ydre vold og grav. I S-ligste del af graven er ulovligt henlagt to, flere kubikmeter store, depoter af svære kampesten, antagelig til senere anvendelse i kystsikring. At dømme efter ikke regnafskyllede jordrester på stenene er disse anbragt inden for det sidste halve år. "Kalveborg" er i nærliggende fare for at forsvinde totalt p.g.a. kysterosion og bør undersøges snarest. Bevoksning: 1982: Græs
1983
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1983
Museal udgravning - Langelands Museum
1984
Analyser af materiale - Uspecificeret institution
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog med tydelige spor af erosion fra havet

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links