Fortidsminde set fra syd
.
Fortidsmindet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
451811
Sted- og lokalitetsnummer
090306-19
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/8 1907. (Gdr. P. Jørgensen Petersen). Langdysse 24 x 10 m. Kammer af 3 bæresten, afvæltet dæksten. Randsten: S 11, Ø 1, N 8 og V 0.

Undersøgelseshistorie

1873
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1907
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 2,0 x 22,0 x 7,0 m., orienteret Ø/V. Beliggende ved sognevej med direkte adgang fra denne. Mod S ses 8 randsten, mod V 1 væltet recent, mod N 7, mod Ø 1, delvis udvæltede. Højen bevokset med bl.a. nælde- og brombærkrat i et tæt vegetationstæppe, hvis tykke muldlag helt har skjult det førhen synlige kammer. Den afvæltede dæksten dog stadig synlig. På højoverfladen bag S-lige randstensrække mange rydningssten fra marken. På højens Ø-ende er i 1982 henlagt to sten af megalitstørrelse (den største mere end 2 m.), øjensynlig gravet op fra et engdrag ca. 100 m. mod SØ (der sidder stadig tørve- og lerjord på stenene). Ved henvendelse til ejeren lovede denne at fjerne de uretmæssigt henlagte sten senest 1.10.83. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Kan efter soignering blive et seværdigt, relativt velbevaret oldtidsminde med særdeles gode adgangsforhold. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Museal restaurering - Langelands Museum
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links