Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
281118
Sted- og lokalitetsnummer
160307-13
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/2 1892, gdr. sognefoged Jens Ivar Olesen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1900, lieutn. Lassen. Langhøj, "Skødselhøj", 19 x 35 m. Større huller i V og i N-enden. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Skødselshøj". Langhøj orienteret i nord-syd. Indgravning i nordsiden, ca. 4,5 x 3,0 m og i m dybt, tilgroet. Hul i top og nedad vestsiden, af ca. samme dimension. Bevokset med græs, skovhindbærkrat og en enkelt løvbusk, i granbeplantning på overdrev, mellem tilgroet (næsten). Grusgrav og opgivet ager. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af brombærkrat. Desuden bevokset med lidt eg, gyvler, røn og hyld. FM-sten dækket af bevoksningen. Beliggende i udyrket mark.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er helt dækket af brombærkrat. Desuden lidt eg, gyvler, røn og hyld på højen. FM-sten på vestsiden. Beliggende i udyrket areal.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links