Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281113
Sted- og lokalitetsnummer
160307-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 20 m. Fra Ø gravet en 5 m bred, 1 m dyb lavning ind i højen; i toppens SØ-side et nyere hul, 2 x 1 m, 1 m dybt; SV-siden noget afgravet, N-siden også lidt. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Krater i østlig top, ca. 5 m i dia. og 1 m dybt emd udgang over østsiden. Et hul i sø-siden, ca. 2 x 1 m, 1 m dybt. SØ- og SV-siden stejlt afgravet. N-siden noget afgravet. Alt tilgroet. Bevokset med græs og hindbærkrat i overdrev. Ca. 9 m nord for højfod er samlet en større markstensdyge, en gammel plov og et harvelignende redskab samt murbrokker. Dyngen er lidt over 1 m høj, ca. 8 x 7 m stor. Påbegyndt for længe siden, men med friskere sten i top. MEldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er tæt bevokset med krat, lidt træer og gyvler. Gamle afgravninger er skjult af bevoksningen. Beliggende i udyrket areal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links