oversigt, set fra SV
.
graner på langhøj, set fra NØ
.
oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292316
Sted- og lokalitetsnummer
030404-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj 2 x 18 x 37 m (NNV-SSØ). Randsten: SSØ 3, ØNØ 6, VSV 3. Midt på højen ses oversiden af en større sten. I hø- jen tilgroede huller mod NNV og noget af SSØ-siden bortgra- vet. Græskl. i udkanten af ager. 1983: Højen konstateredes ved nyberejsningen (AXB 25.10.1983) at være 10 x 22 m stor.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn velbevaret Gravhøj, Stenvolds Høj kaldet. Bevoksning: 1983: Græs
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 2 x 18 x 37 m. NNV-SSØ. Randsten: SSØ: 3 ØNØ: 6, VSV: 3. Midt paa Højen ses Oversiden af en større Sten. I Højen tilgroede Huller mod NNV og noget af SSØ Siden bortgravet. Græsgroet i Udkanten af Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, noget udflydende og vanskelig at afgrænse. Orienteret NNV-SSØ. Nær sydenden ses en stor sten i toppen af højen. Spredte sten i højen kan være randsten, men må så delvis ligge ude af leje. SSØ-enden afgravet i gammel tid. Højens dimensioner angives i fredningsbeskrivelsen som 2 x 18 x 37 m. Hvis højen har været længere mod N må den være afkortet for længe siden, alle sider er dækket af tæt græs. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet, som fremstod tilgroet med skovfyr og løvtræer.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links