Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322612
Sted- og lokalitetsnummer
020404-20
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stendysse, rest af langdysse, af 2 rækker sten, 3 mod S. 5 mod N. Ingen jordhøjning. Retning SV-NØ.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStendyssen, Levning af en Langdysse, bestaaende af 2 Rækker Sten, 3 paa den ene og 4 paa den anden Side, Retning SSø-NNv. [[Punktet paa det gamle Kort er ikke afsat paa samme Sted, hvor Stendyssen er afmærket af Generalstaben paa det nye MB 3226. Den nye Beskrivelse fra 1942 (3 Sten mod S, 5 mod N, Retning SV-NØ) passer heller ikke fuldstændig med den gamle]]. Bevoksning: 1982: Græs
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStendysse, Rest af Langdysse, af 2 Rækker Sten, 3 mod S., 5 mod N. Ingen Jordhøjning. Retn. SV-NØ.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStendysserest, mål ca 5x6 m i NV-SØ'lig retning, ingen høj. 3 sten mod S og 5 mod N (randsten, rager max. 0,3 m op), samt enkelte marksten. der er pløjet mindst 1 m uden om anlægget. Marksten ikke påtalt. Den ligger ca 300 m fra offentlig vej, tidligere markvej nedlagt. Ligger ca 20 m N for Lyre å, parallelt med denne, på skråning neden for morænebakke. Transformatormast ca 30 m fra højen mod NØ. Bevoksning: 1982: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links