9132-2013
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302537
Sted- og lokalitetsnummer
010202-41
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af høj, 1 x 8 m i N-S, 4 m i Ø-V. Flere større sten ses. Stærkt forgravet. Græsklædt i ager. Overført fra ikke-fredingsværdig. Beskrivelse ved fredningen (1985): Dysserest, 1,5 x 10 x 20 m, heri indbefattet en 2 m zone omkring højen, hvor der ikke må dybdepløjes. Spredt på højen flere større sten, enkelte jordfaste. I ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNoget n.v. herfor [sb.40] viser en knold og nogle der liggende større stene resterne af et "menneskeværk", som det er umuligt nærmere at bestemme. (Det kunde muligt tænkes, at her havde ligget en høj, som den aflange på matr. no. 2c).[sb.38] Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Høj, 1 x 8 m i N-S, 4 m i Ø-V. Flere større Sten ses. Stærkt forgravet. Græsklædt i Ager.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDysserest, 1,5 x 10 x 20 m, heri indbefattet en 2 m zone omkring højen, hvor der ikke må dybdepløjes. Spredt på højen flere større sten, enkelte jordfaste. I ager.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt forgravet eller afpløjet (forud for blå kort) langs Ø- og V-fod. Af stenene (blå kort) ses ingen spor, men sten som byggemateriale synes efter dimensionerne at dømme ganske sandsynligt. Tæt bevokset med lave, buskagtige løvtræer samt løvbuske. Bunddække af græs. Nogle marksten henlagt på højsiderne, men ikke i skæmmende dynger. Beliggende frit på mark. At tinglyse. Er tinglyst. Mål: 1,25x9x4 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra parkeringsplads på offentlig vej i NØ. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links