Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322681
Sted- og lokalitetsnummer
020603-102
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, orienteret ØNØ-VSV. Ca 20 m lang og ca. 6 m bred uden jordhøjning. I midten ses på tværs af dyssen en række med 4-5 sten, hvoraf mindst 3 sidder in situ. I hver halvdel af dyssen en flad fordybning, formentlig efter bort- gravede kamre. Af randsten ses i sydsiden 12, i nordsiden 10, i østenden 2 og i vestenden 3. De fleste randsten er væltede, og der ses en del flere større og mindre sten inden for og uden randstenskæden. Hele vestenden er noget omrodet, og her ses stenpakningen i overfladen.

Undersøgelseshistorie

1979
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse beliggende lavt i en smal slugt. Den har en længde på 17-19,5 m og en bredde på 5,5-6 m. Ved midten ses en række tydeligt markerede tværgående sten. I hvert af de to afsnit af dyssen ses store flade fordybninger, utvivlsomt efter bortgravede kamre. Randstenene er stærkt forstyrrede, og flere er fjernede. På dyssen er der spredt bevoksning af flere større og mindre løvtræer.
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, orienteret ØNØ-VSV. Ca. 20 m lang og ca. 6 m bred uden jordhøjning. I midten ses på tværs af dyssen en række med 4-5 sten, hvoraf mindst 3 sidder in situ. I hver halvdel af dyssen en flad fordybning, formentlig efter bortgravede kamre. Af randsten ses i sydsiden 12, i nordsiden 10, i østenden 2 og i vestenden 3. De fleste randsten er væltede, og der ses en del flere større og mindre sten inden for og uden for randstenskæden. Hele vestenden er noget omrodet, og her ses stenpakningen i overfladen.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links