Oversigt - fra Ø
.
Oversigt - fra NNV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292914
Sted- og lokalitetsnummer
010403-13
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Velbevaret langdysse, ca. 23 m lang, 9 – 10,5 m bred, knapt 2 m høj. Nær den nordre ende er gravet til stor flad, sten, sikkert en dæksten. Rektangulær stenkreds med 26 sten (5-10- 4-7). Bevokset med høje graner.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI den nordlige Del af Skoven ligger en Langdysse med den 6' høie Jordhøi fuldstændig bevaret. Nordvest til Nord-Sydøst til Syd er den 71' lang, ved den nordlige Ende er den 27', over Midten 32' og ved den sydlige Ende 29' bred. Ved den nordlige Ende ligger en tidligere af Jord dækket, formeentlig Dæksten, som er 6 1/2' lang og 3 1/2' bred. Den næsten rectangulære Kreds bestaaer af 26 Stene: 5 paa den nordlige Ende, 10 paa den vestlige Side, hvor et Par Stene mangler, 4 paa den sydlige Side (liggende i Uorden) og 7 paa den vestlige Side. (Tegnet af E.Rondahl).
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVelbevaret Langdysse, ca. 23 m l., 9-10 1/2 m br., knapt 2 m h. Nær den nordre Ende er gravet til en stor, flad Sten, sikkert en Dæksten. Rektangulær Stenkreds med 26 Sten (5-10- 4-7). Bevokset med høje Graner.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm beplantning ved dyssen.
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links