oversigt, set fra øst
.
kammer, set fra NØ
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302718
Sted- og lokalitetsnummer
010604-24
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/8 1886, Gdr. Ole Andreasen. Sølvbæger i 1886. Afmærkn.: MS 1886. Nordlige "Dødning"; langdysse, 22 x 8 . To kamre med hver 4 bæresten; over det nordlige dæksten. Randsten: S 2, N 3, V 10, Ø 8.

Undersøgelseshistorie

1862
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen midterste af de 3 Langdysser Pl.13-14 gjør, trods betydelig Beskadigelse, dog endnu et smukt og anseligt Indtryk. Af Randstenene mangle en Del, andre ere faldne om, men de bevarede ere sjelden smukt tilspidsede og høie Sten, den midterste Sten i den nordre Ende er meget stor, i den søndre Ende mangler den. Gravens Indre er tømt. I den sydlige Ende af Høien findes sandsynligvis et mindre Kammer. Jordhøien er en Del beskadiget. Tegn. Madsen, August 1862. Ant.top.Arch. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1886
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLitt.: A.P. Madsen: "Gravhøje og Gravfund fra Stenalderen i Danmark" bd. I, p.11.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordlige "Dødning", Langdysse, 22 x 8 m. To Kamre med hver 4 Bæresten, over det nordlige Dæksten. Randsten: S 2, N 3, V 10, Ø 8. @ J.nr. 1262/61: arealfredning.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1964
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUsignerede og udaterede prospekter.
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 2 kamre, det nordligste bestående af 1 overligger, 3 bæresten og 1 tærskelsten. Det sydligste bestående af 3 bæresten, i kammeret gror en gammel hyld. Randsten: 3 i N, 8 eller 9 i Ø, 2 i S, 9 i V, kun enkelte af randstnene er væltet. Ved NV-hjørnet ligger en randsten, flyttet fra sin plads i S-enden eller V-siden. Højen er 1,40 m høj. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen er velbevaret og illustrativ med flot kammer og mange randsten intakte. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links