Fortidsmindet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40181
Sted- og lokalitetsnummer
090103-23
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/10 1886 (Kammerherre C.Sehested). Afmærk.: MS.1887 Langdysse, 17 x 9 m. Aflangt firkantet kammer af 5 bæresten, 1 dæksten. Randsten: NØ 10, SØ 2, SV 3.

Undersøgelseshistorie

1860
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af langdysse orienteret NNV-SSØ, sydhjørnet skråt afskåret, nordenden mangler. I østlige langside 11 randsten, tætstillede, hvoraf de 3 endnu opretstående, øvrige væltede og/eller delvis jorddækkede. Af S-gavlen ses 1 randsten, i vestlige langside 3 (hvoraf 2 stående) + en mindre sten som næppe er en egentlig randsten. Omkring denne samt den sydligste randsten har kreaturer forårsaget åbne brud i højoverfladen, således at den sandede højfyld med flintaffald og -brok står fremme i dagen. I nuværende N-ende et dyssekammer med åbning i V. Det er sat af 4 bæresten (i N 1, i Ø 1, i S 2). En sten i højranden ud for kammeret kan enten være en fra dette udvæltet sten eller en til V-langsiden højrende fjerde randsten. Kammeret, hvori der gror en tjørn og en hyld, mangler dæksten. Flere spredte sten, op til meterstore, på højen. Flere sten - bl.a. FM-stenen - bærer præg af ild. Iflg en nabo sker der jævnligt kraftig afbrænding af halm som dynges sammen på langsyssen. Ejer søgt kontaktet, var ikke hjemme . Mål: 1,2x18,5x10,5 m. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links