Oversigt, set fra nordøst
.
Oversigt, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40182
Sted- og lokalitetsnummer
090101-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/10 1886 (Kammerherre Ch. Sehested) Afmærkn.: MS (1887) Langdysse, 60 x 17 m. Rester af 3 kamre: nær S-enden 2 oprejste og 1 liggende sten; lidt nordligere 2 store, forslæbte sten; i midten 2 bæresten i vinkel. 2 rækker randsten: I V, yderste ræk- ke 20, inderste 23, Ø: yderst 16, inderst 16. I S 1, i N 2. I S-enden er den yderste spids bortkørt.

Undersøgelseshistorie

1833
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForfundet som beskrevet i fredningstekst, idet det tilføjes: Det midterste af de 3 angivne kamre er sandynligvis et sådant. I en ældre nedgravning ses en sprængt (bære-?)sten, Ø herfor en stor liggende sten, op ad hvilken halvt står, halvt ligger en stor sten, hvorpå (på Ø-siden nederst) ses 1 skåltegn, hvorfor stenen sandsynligvis kan tolkes som en dæksten. På begge langsider af den N-S orienterede høj ses en dobbelt randstensrække, hvoraf langt de fleste af de usædvanlig store randsten (adskillige over 2 m) ligger ved. Anlægget bør ubetinget restaureres ved rejsning af væltede sten. Dette vil frembringe et fortidsminde af trestjernet seværdighedsgrad. Ca 50 m Ø for langdyssen løber en kommunevej, hvorfra der er fremragende udsigt til højen. Adgang kan let etableres herfra langs markskellet S for højen, og fra skellet helt frem til denne ad en 5 m lang sti i ageren. Rundt om hele langdyssen er sat et ret skæmmende hegn i form af hønsenet og dyrehegn på jernrør og træpæle. Ikke påtalt, da berejseren er usikker m.h.t. grænserne for det tilladte: Indhegning er vel lovlig, men hvor skæmmende må den egentlig være? Se fotos. Mål: 2,5x57,5x30,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et imponerende og usædvanligt megalitanlæg med sine dobbelte rækker af imponerende store randsten. Bør restaureres (se Berejserkommentar) og gøres tilgængelig, og ville derved rykke op i højeste seværdighedsgrad. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links