kampstensmur i øst
.
Broslug set fra vest
.
Stensætning nedstrøms
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401819
Sted- og lokalitetsnummer
090111-34
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lillemølle Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 17 m langt og 3,3 m højt målt fra buestikstenens underkant til bunden af åen, og 3,5 m bredt. Hver facade er 6,5 m bred og 3,9 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Gennemløbet er i nyere tid forlænget 7 m med en betonhvælving, og ved at facaden ved sluget er flyttet ud. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning. Beliggenheden er vist på vedhæftede rids.

Undersøgelseshistorie

1994
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links