Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42185
Sted- og lokalitetsnummer
090209-11
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Affaldsgrube, Udateret (dateret 1000 e.Kr. - 1099 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort 4218-4,5 Langdysse, 10 x 28 m, orienteret Ø-V. Enkelte randsten. Spræng- te rester af kammer. Træbevokset i ager. NMI: (På sydsiden smuk benved, der bør fredes. Bør ryddes for krat og restaureres).

Undersøgelseshistorie

1840
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1841
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal udgravning - Langelands Museum
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, Ø/V-orienteret, med 2 kamre. Udgravet og delvis restaureret af H. Berg, LMR. V-lige kammer bedst bevaret, sat af 8 bæresten plus 2 karmsten og et par bæresten i gangen mod S, hvor også to tætsiddende tærskelsten ses. Kammeret har polygonal grundplan. Ingen dæksten. Ø-lige kammer er stærkt forstyrret og ødelagt, dog er i gangen bevaret to par bæresten og 1 karmsten in situ, samt i selve kammeret 1 bæresten stående, men flere indvæltet i kammerrummet, heraf den ene vistnok recent væltet. Ingen dæksten. I V-kammeret er opstået en lav bænk på to nedrammede pæle, antagelig et tegn på, at kammeret anvendes som jagtskjul. Højen stærkt tilgroet med brombær og urter, der skjuler den S-lige, intakte randstensrække. Undersøgt, delvis restaureret og publiceret af H. Berg, LMR. Forsøgt påtalt 2 gange over for ejer, der ikke er truffet hjemme. Genbesigtiget 25.10.83: Stadig bænk i V-kammeret. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med 4218:4. Desuden relativt velbevaret og særdeles veldokumenteret eksemplar af megalit med polygonale kamre. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links