Oversigtsfoto
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260954
Sted- og lokalitetsnummer
160608-86
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Knob = Torup By Afmærkn.: MS 1936 Langhøj, "Givekonen", 2,5 x 14 x 58 m. Græsgroet i ager. Har tidligere været en snes meter længere.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langhøj 250' l i v-ø. (lidt ul sø.) 38-39' br. 6'-10' h. af hosstaaende [skitse i sb.]. Profil, gjennemskaaren 94' fra v. Ende. I den ø. Ende er for 40 Aar siden oven fra gravet et Hul i et Par Alens Dybde, hvorved fandtes et c. 10'' l. Flintspyd samt Smaaben og Aske "ikke rigtige Knokler som paa Kirkegaarden", muligt var der Skaar af Potter. Højen skal dér have været meget stenfyldt. I denne Langhøj skal der ligge en "Givkone" begravet. Hun flygtede for en Drage, men blev indhentet af denne og maatte lade sit Liv. Havde hun sluppet over den 7de Vej, som hun naade lige til ligesom over 6 andre i Forvejen, havde hun været frelst. Nu blev hun gravlagt der. Familien bestod af Mand, Kone og 5 Sønner, 2 af disse skulle ligge ved Vinding Kirke. [[Fredlyst. Dekl. thingl. 28/1-37. FM 1936. A 37567.]] Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Løvkrat
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, "Givkonen", 2,5 x 14 x 58 m. Græsgroet i ager. Har tidligere været en snes m længere. FM 28/1 1937 MS 1936Matrnr. 4d Knob. Langhøj 2,5 x 14 x 58 m (har oprindelig været 1/3 længere). [[Herfra A 37567. FM 28/1-1937 MS 1936.]] Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Løvkrat
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj kaldet "Givekonen", orienteret VNV/ØSØ. Velbevaret med ret stejle sider. Højest i Ø-enden. Under langsom tilgroning med løvkrat. Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFM-sten mod vest. Højen er bevokset med græs, lyng, blåbær og et enkelt løvtræ mod NØ. Synlig fra offentlig vej.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links