Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260952
Sted- og lokalitetsnummer
160608-82
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Knob = Torup By Høj, 2 x 20 m. Noget udfladet, hist og her aftrampet af kreaturer. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo velbevarede Lynghøje [muligvis sb. 80, 81 eller 82], den ene [muligvis sb. 80 eller 82] "Store Anhøj" kaldet. - Lille Anhøj [muligvis sb. 81] overpløjet. I Sortehøj [muligvis sb. 83 eller 84] nær Gaarden er der gravet og fundet en 13'' h. Urne [skitse i sb.], hvori en Pincet [skitse i sb.] af Bronze uden Ornamenter, et Brudstyke af en Sav [skitse i sb.] og en Syl [skitse i sb.] med flad Skafttunge (i Skovriderens Samling paa Palsgaard). De nævnte Høje, der have været ret anselige Høje af hvælvet Form ligge alle paa Bakkefladen, en mindre flad Høj [muligvis sb. 85] nedenfor Bankerne mod V. Bevoksning: 1988: Græs
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 20 m. Noget udfladet, hist og her aftrampet af kreaturer. Græsgroet i ager.Matrnr. 4b Knob. Høj 2 x 20 m. Noget udfladet og aftrampet. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, oval af grundplan, længst i N/S. Noget udfladet. I V-foden 10 ret små randsten plus en del andre, mindre sten i højsiden, måske gl. marksten, måske sten hidrørende fra højopbygningen. I Ø-siden 18 randsten, i SØ-siden en kreaturskade 2 x 1 m, ca 0,2 m dyb. Lidt ujævn højoverflade. Bevoksning: 1988: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links