Fortidsminde set mod vest
.
Fortidsminde set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37178
Sted- og lokalitetsnummer
080807-17
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 7/3 1891 (Grd. Mads Rasmussen) Afmærkn.: MS (1890), FM. Velbevaret og smuk langdysse "Grisemosehøj", orienteret SØ-NV, 28-29 x 18-19 x 2 m høj. I SØ-enden et kammer orienteret NØ- SV, 2 m l., 1,5 m br., 1,5 m h., med indgang i NØ. Tre vægsten, af hvilke den SØ-lige er delvist indvæltet. Kammeret afsluttes i NØ af en lav tærskelsten. Af en gang, der udgår i NØ, er be- varet 2 sten. Mange randsten er bevarede : I SØ-siden 1 ståen- de, 1 liggende (kløvet); i SV-siden 10 stående, 3 liggende; i NV-siden 1 stående, 1 liggende (kløvet); i NØ-siden 13 stående, 3 liggende. Mellem stenrækkerne i langsiderne er der, udvendigt målt, 8 m breddde.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse "Grisemosehøj". Mål: 1,5 x 30,0 x 12,0 m. Orienteret SØ/NV. Beliggende i åbent offentligt, græsklædt areal. Omkranset af parcelhuskvarter. Afstand mellem randsten i SØ 8 m., her 2 væltede gavlsten. Længden 28 m. I NØ-lige langside 13 randsten, i modsatte langside 12 randsten, i NV-gavl 1 oprejst og 1 væltet og kløvet sten. Et velbevaret kammer som nævnt i fredningsbeskrivelsen, rektangulært sat af 4 bæresten, 1 overligger og 1 tærskelsten. Den ene af de 2 bæresten mod SØ er temmelig skråtstillet, indadvæltet i kammeret. I kammeret står en gammel hyld, der trykker noget på stensætningen. Mod NV på langdyssen er der tæt krat, som burde fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** En seværdig dysse på offentligt areal, skiltning ville være en god idé. Besøges af mange mennesker. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links