Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282421
Sted- og lokalitetsnummer
030405-253
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2824-21, 20. Fritstående dyssekammer uden overligger, af kamret er på plads NØ-endesten og SØ-langside. Kamret 1,75 x 0,80 m. NMI: Fritstående dyssekammer uden overligger, orienteret NØ-SV. At dømme efter terrainet oprindelig del af en langdysse. Af kam- meret er på plads den NØ. endesten og SØ. langside, der består af 2 sten. Af NV. langside er den NØ. sidesten på plads, li- gesom den SV. synes at være det. Den SV. endesten ses ikke. Mod SV er en stor ret flad sten, muligvis er det SV-endesten. Kamrets læ. 1,75 m , br. 0,80 m. Omkring kammeret og inden i det en del marksten. Disse marksten bør for størstedelens ved- kommende først flyttes når museet restaurerer og undersøger dyssen, hvilket bør gøres.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod Ø. paa Lodden ligger en 130' l. 37' br. og 2-3 Al. høj Jordhøj, der skal have været omsat med Sten som en Langdysse, den sidste Randsten borttoges 1859. Den har paa Midten baaret et Gravkammer, der skal være blevet ryddet i Slutningen af forrige Aarhundrede. Højens Retning er N.V.-S.Ø., den kaldes "Stenbakken". Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Dyssekammer uden Overligger, orienteret NØ-SV. At dømme efter Terrainet oprindelig Del af en Langdysse. Af Kammeret er paa Plads den NØ Endesten og SØ Langside, der bestaar af 2 Sten. Af NV Langside er den NØ Sidesten paa Plads, ligesom den SV synes at være det. Den SV Endesten ses ikke. Mod SV er en stor ret flad Sten, muligvis er det SV Endesten. Kamrets Læ. 1,75 m Br. 0,80 m. Omkring Kammeret og inden i det en Del Marksten. Disse Marksten bør for størstedelens Vedkommende først flyttes naar Museet restaurerer og undersøger Dyssen, hvilket bør gøres.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående dyssekammer NNØ-SSV. 1,1 x 2,3 x 1,7 m. To sten i hver langside, en i NNØ-gavlen. En stor flad sten hviler skråt op ad den sydligste sten i kammeret. Ingen dæksten, sprængningshul i gavlstenen. Stor gammel hyld i kammeret, roser i omkring kammeret. Ingen høj. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links