Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
051531
Sted- og lokalitetsnummer
100307-60
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af langdysse. Højen forgravet, ingen sten på plads. Tinglysning af C-høj 1994: ************************* Høj, 1,5 x 10 x 20 m, samt stenlægning. Højens nordlige del er højere end den sydlige og danner en rund højning på 10 m i diameter. Mod syd fortsætter højen på et lavere niveau, således at den fra nordøst til sydvest danner en oval højning med en længde på 20 m. Den "runde" del af højen har stor sænkning i midten samt 2 randsten; 1 i vest og 1 i øst. Stenlægningen består af 2 nærmest parallelle rækker af større sten, ca 9 m lang og 1,2 m bred. Den ligger i en stor, oval sænkning øst for højen med stejl skrænt op mod den runde højdel og en lavere skrænt mod øst. Stenrækkerne er orienteret i NØ-SV.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse-grav, som måler 1,5 x 19 x 10 m. Som tidligere beskrevet. *** Nyberejsningstekst *** Nyberejsning den 15.10.1992. Høj. C-høj. På stedet ses en rund højning, 1,5 x 10 m. En sten i vestlige højfod og 1 i den østlige. Stor sænkning over hele toppen. Mod S fortsætter en lavere højning yderligere 9 m (d.v.s. ialt 1,5 x 10x 19). Ø for højen er en stor, oval sænkning, med stejl skrænt og mod den runde højning og med en lidt lavere skrænt mod Ø. I denne ovale sænkning ses 23 rækker sten i en længde af ca 9. m. med orientering i NØ-SV. Yderligere et par sten kan ses lidt sydligere. Se tegning på bagsiden. Ligger i F.d. hede, der nu nærmest er skov. Bevoksning: 1992: Lyng
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Beliggende i blandingsbevoksning ret op af vej.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links