Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431017
Sted- og lokalitetsnummer
220106-94
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 22 m lang i Ø-V, 6 m bred, 1 - 1,25 m høj. På midten et kammer 1,80 m langt i SSØ-NNV, 0,60 m bredt, 1 m dybt, sat af 4 sten, endestenen mod SSØ lavere end de øvrige. 3 randsten ved V-enden ingen ved Ø-enden, 20 randsten i tæt række ved sydlige langside, 15 ved nordlige langside.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 21 m l. i Ø-V., 8 m br. Højen ret velbevaret, 1 m h. 23 tildels udvæltede Randsten er bevarede. Resten er slaaede i Stykker til Bygningsbrug. Paa midten en Fordybning, maaske har Kamret staaet her. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
1935
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal grafisk eller digital dokumentation - Uspecificeret institution
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 22 m lang i ø-v, 6 m bred, 1-1.25 m høj. På midten et kammer 1.80 m langt i ssø-nnv, 0.60 m bredt, 1 m dybt, sat af 4 sten, endestenen mod ssø lavere end de øvrige. 3 randsten ved vestenden, ingen ved østenden, 20 randsten i tæt række ved sydlige langside, 15 ved nordlige langside.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Kvas fjernes fra højen. Stor gran på toppen. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links