Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
462431
Sted- og lokalitetsnummer
070624-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Oprindelig runddysse, men af tidl. ejer ombygget til lang- dysse, 15 x 7 m, med 27 randsten; ingen jordhøjning. Kam- meret, der synes at være oprindeligt, har 3 bæresten og dæksten. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret, formentlig Runddysse, paa en Overligger findes Skaaldannede Fordybninger. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(7) Restaureret "Langdysse" med Retning ØsØ-VnV, 15 m l., 7 m br., Højningen 2/3 m h. 15 Randsten, indtil 3/4 m h., er rejste i oval Runding (bredest i ØsØ.). I Midten er 3 Bæresten rejst som et Kammer, med 20-25 Cm. Afstand, og herpaa hviler en fladt hvælvet Dæksten, rundet, 1 3/4 m br., 0,8 m h. Paa Oversiden Ca. 20 ret smaa, skaalf. Ford. Undersiden er stærke forvitret, figurlignende. Rejst af Godsejer Frederiksen. ... Efter Engelhardts Beretn. har den opr. snarest været en Runddysse. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOprindelig runddysse, men af tidligere ejer ombygget til langdysse, 15 x 7 m, med 27 randsten, ingen jordhøjning. Kammeret, der synes at være oprindeligt, har 3 bæresten og dæksten. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorI sin ombyggede skikkelse (jfr. fredningstekst) fremtræder anlægget som en Ø-V-orienteret, noget skæv langdysse, hvis sydlige randstensrække i V krummer noget mod N. Det utvivlsomt oprindelige kammer er også orienteret Ø-V med åbning i Ø. Det er sat af 3 bæresten og måler indvendig 1,7x0,9 m (bredden lidt mindre i Ø). På dækstenen ses mindst 30 skåltegn. Inden for randstenene ses en ca. 0,3 m højning, der synes at strække sig ud forbi langsidernes midte. Måske resterne af den oprindelige runddysses kontur? 5 m V for langdyssen er sat en mindesten over den tidligere ejer D.P. Friederichsen (1898-1970). Dette er vel egentlig en § 53-krænkelse ? Påtales ikke! Mål: 1,5x14,8x5,6 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links